این اولین پرواز در این پروازها با مدیریت رئیس جمهور جو بایدن است

بمب افکن های نظامی آمریکا در میان تنش های میان ایالات متحده و ایران “برای جلوگیری از تجاوزات احتمالی” بر فراز خلیج فارس و عربستان سعودی پرواز کردند. این اولین پرواز با مدیریت رئیس جمهور جو بایدن است.

© Copyright LaPresse – پخش ذخیره شد