رم ، 6 فوریه (لاپرس) – “ما همچنین با توجه به کاستی های گذشته در مورد اتحادهای بین المللی با دراگی صحبت کردیم. ما در مورد موقعیت مکانی در اقیانوس اطلس ، در مورد دوستی با ایالات متحده ، اسرائیل ، کشورهای غربی و دموکراتیک صحبت کردیم ، در حالی که روابط خوبی با همه داشتیم. ” این را دبیر لیگ ماتئو سالوینی در پایان مشورت با رئیس جمهور مسئول ماریو دراگی اظهار داشت.

© Copyright LaPresse – پخش ذخیره شد